אהרן הכהן סקלי (חביבי אהרן)

Download (PDF, Unknown)

מפה שדוד אהרן הביא מארץ ישראל לילדיו במרוקו בשנת 1948.

מפה שדוד אהרן הביא מארץ ישראל לילדיו במרוקו בשנת 1948.