היהודים במרוקו

♣ מראשית ההתיישבות ועד המאה ה-8
♣ תחת השלטון המוסלמי: משושלת האידריסים (784) ועד העלאווים ( אמצע המאה ה-17)
♣ תקופת השושלת העלאווית שעד המאה ה – 19
♣ המאה ה- 19
♣ מראשית המאה ה-20 ואילך